Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diecézna_synoda644 SGWaAP
0.479synodálne648 SGWaAP
0.481synoda21520 SGWaAP
0.496generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.515Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.521generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.538biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.545Synoda1403 SGWaAP
0.557synodálny605 SGWaAP
0.561diecézna4375 SGWaAP
0.562kapitula9554 SGWaAP
0.569synodálna910 SGWaAP
0.580diecéza45229 SGWaAP
0.584Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.585provinciálna1439 SGWaAP
0.585pastoračný6102 SGWaAP
0.587kongregácia25107 SGWaAP
0.589diecézny_biskup10577 SGWaAP
0.603košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.603apoštolská_konštitúcia1300 SGWaAP
0.606diecézny6378 SGWaAP
0.610Biskupský_synoda598 SGWaAP