Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaspóra3148 SGWaAP
0.535krajanská_komunita1022 SGWaAP
0.570Palestína21170 SGWaAP
0.589menšina114372 SGWaAP
0.589židovská74011 SGWaAP
0.601židovstvo9482 SGWaAP
0.609etnická_menšina4542 SGWaAP
0.617pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.624presídlenec2715 SGWaAP
0.626väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.627emigrácia17801 SGWaAP
0.632menšinová17663 SGWaAP
0.635Žid151777 SGWaAP
0.643enkláva8556 SGWaAP
0.643aškenázsky536 SGWaAP
0.645gréckokatolík7094 SGWaAP
0.647cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.648národnostná25380 SGWaAP
0.649etnická30259 SGWaAP