Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektika4899 SGWaAP
0.282dialektická2001 SGWaAP
0.331metafyzika7150 SGWaAP
0.333dialektický1881 SGWaAP
0.412dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.413Hegel6179 SGWaAP
0.432materialistická3135 SGWaAP
0.433fenomenológia2209 SGWaAP
0.450gnozeológia462 SGWaAP
0.451pozitivistická722 SGWaAP
0.452dialektické768 SGWaAP
0.464metafyzická3950 SGWaAP
0.466hermeneutika1755 SGWaAP
0.473antitéza1311 SGWaAP
0.477marxizmus13099 SGWaAP
0.479racionalizmus3906 SGWaAP
0.488Nietzsche8356 SGWaAP
0.491marxistická6571 SGWaAP
0.492materialistické1353 SGWaAP
0.495racionalistická730 SGWaAP
0.498filozofia190327 SGWaAP
0.499metafyzický3257 SGWaAP