Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.396marxizmus13099 SGWaAP
0.408monizmus538 SGWaAP
0.412dialektika4899 SGWaAP
0.415dialektický1881 SGWaAP
0.420materialistické1353 SGWaAP
0.440materialistická3135 SGWaAP
0.443marxistické1330 SGWaAP
0.444evolucionizmus659 SGWaAP
0.450marxistická6571 SGWaAP
0.462gnozeológia462 SGWaAP
0.464pozitivistická722 SGWaAP
0.469materialistický3326 SGWaAP
0.472štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.474pozitivistický563 SGWaAP
0.475racionalistická730 SGWaAP
0.476objektivizmus476 SGWaAP
0.477gnozeologický486 SGWaAP
0.477darvinizmus977 SGWaAP
0.481Hegel6179 SGWaAP
0.492epistemologický525 SGWaAP
0.493fenomenológia2209 SGWaAP
0.496aristotelovská815 SGWaAP
0.496behaviorizmus512 SGWaAP
0.498dialektická2001 SGWaAP
0.499leninizmus3040 SGWaAP
0.501racionalistický771 SGWaAP
0.502materializmus9225 SGWaAP
0.502metafyzika7150 SGWaAP
0.505empirizmus1104 SGWaAP
0.505fenomenologická852 SGWaAP
0.512svetonázorový1242 SGWaAP
0.516racionalizmus3906 SGWaAP
0.516teizmus1329 SGWaAP
0.516noetika568 SGWaAP
0.521platonizmus451 SGWaAP
0.523dialektické768 SGWaAP
0.527marxisticko1612 SGWaAP
0.527ateizmus16464 SGWaAP
0.527svetonáhľad411 SGWaAP