Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.396marxizmus13099 SGWaAP
0.408monizmus538 SGWaAP
0.412dialektika4899 SGWaAP
0.415dialektický1881 SGWaAP
0.420materialistické1353 SGWaAP
0.440materialistická3135 SGWaAP
0.443marxistické1330 SGWaAP
0.444evolucionizmus659 SGWaAP
0.450marxistická6571 SGWaAP
0.462gnozeológia462 SGWaAP
0.464pozitivistická722 SGWaAP
0.469materialistický3326 SGWaAP
0.472štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.474pozitivistický563 SGWaAP
0.475racionalistická730 SGWaAP
0.476objektivizmus476 SGWaAP
0.477gnozeologický486 SGWaAP
0.477darvinizmus977 SGWaAP
0.481Hegel6179 SGWaAP