Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektický1881 SGWaAP
0.333dialektika4899 SGWaAP
0.338dialektická2001 SGWaAP
0.397dialektické768 SGWaAP
0.415dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.418gnozeologický486 SGWaAP
0.434pozitivistický563 SGWaAP
0.435determinizmus1926 SGWaAP
0.440metafyzický3257 SGWaAP
0.449ontologický1966 SGWaAP
0.451racionalistický771 SGWaAP
0.454materialistický3326 SGWaAP
0.469imanentný897 SGWaAP
0.474epistemologický525 SGWaAP
0.484svetonázorový1242 SGWaAP
0.487dialekticky659 SGWaAP
0.489filozofický23675 SGWaAP
0.492monizmus538 SGWaAP
0.503noetický500 SGWaAP
0.512fenomenologický465 SGWaAP
0.512dogmatický2709 SGWaAP
0.514myšlienkový17976 SGWaAP