Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektické768 SGWaAP
0.382dialektická2001 SGWaAP
0.397dialektický1881 SGWaAP
0.406metafyzické1496 SGWaAP
0.408ontologické573 SGWaAP
0.422rozumové3031 SGWaAP
0.452dialektika4899 SGWaAP
0.454materialistické1353 SGWaAP
0.482marxistické1330 SGWaAP
0.487protikladnosť784 SGWaAP
0.499dualistické424 SGWaAP
0.501antinómia544 SGWaAP
0.502myšlienkové4110 SGWaAP
0.511gnozeologická480 SGWaAP
0.512protirečenie10769 SGWaAP
0.513gnozeologický486 SGWaAP
0.521noetický500 SGWaAP
0.523dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.527dogmatické1377 SGWaAP
0.528iracionalizmus471 SGWaAP
0.528dejinné2026 SGWaAP
0.532epistemologický525 SGWaAP
0.534významové2465 SGWaAP
0.537metodologické1251 SGWaAP