Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dialektická2001 SGWaAP
0.282dialektika4899 SGWaAP
0.338dialektický1881 SGWaAP
0.382dialektické768 SGWaAP
0.444protikladnosť784 SGWaAP
0.455metafyzická3950 SGWaAP
0.457ontologická2011 SGWaAP
0.463antitéza1311 SGWaAP
0.469dialekticky659 SGWaAP
0.485materialistická3135 SGWaAP
0.491fenomenologická852 SGWaAP
0.493pozitivistická722 SGWaAP
0.498dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.501pojmová1980 SGWaAP
0.505aristotelovská815 SGWaAP
0.507príčinnosť1156 SGWaAP
0.511metafyzika7150 SGWaAP
0.513antinómia544 SGWaAP
0.519transcendentálna2050 SGWaAP
0.520mnohosť1830 SGWaAP
0.522gnozeológia462 SGWaAP
0.523myšlienková11798 SGWaAP
0.523gnozeologická480 SGWaAP
0.525racionalistická730 SGWaAP