Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľnica_D121598 SGWaAP
0.272diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.282D125746 SGWaAP
0.323diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.347obchvat35098 SGWaAP
0.360severný_obchvat3534 SGWaAP
0.367mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.368diaľnica_D33328 SGWaAP
0.386diaľničný12915 SGWaAP
0.388diaľnica189527 SGWaAP
0.401tunel_Sitina2283 SGWaAP
0.439Prístavný_most2288 SGWaAP
0.451štvorprúdová2759 SGWaAP
0.454juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.461rýchlostná56209 SGWaAP
0.462kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.467Hričovský_podhradie1147 SGWaAP
0.482okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.482hričovské_podhradie1096 SGWaAP
0.483tunel_Višňové2657 SGWaAP
0.488diaľničná14070 SGWaAP
0.491železničná_trať32339 SGWaAP
0.495prístavný_most3479 SGWaAP
0.498cestný_ťah4145 SGWaAP
0.498nadjazd6964 SGWaAP
0.504estakáda4055 SGWaAP
0.508mostný_objekt4748 SGWaAP