Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľnica189527 SGWaAP
0.229autostráda3861 SGWaAP
0.318diaľničná14070 SGWaAP
0.333diaľničný12915 SGWaAP
0.388diaľnica_D121598 SGWaAP
0.398diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.416štvorprúdová2759 SGWaAP
0.431rýchlostná56209 SGWaAP
0.442obchvat35098 SGWaAP
0.448dvojprúdová1270 SGWaAP
0.456diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.456diaľničné2640 SGWaAP
0.467dvojprúdovka462 SGWaAP
0.478D125746 SGWaAP
0.490výpadovka3724 SGWaAP
0.506železničná_trať32339 SGWaAP
0.511mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.513severný_obchvat3534 SGWaAP
0.526križovatka133816 SGWaAP
0.548cestný_ťah4145 SGWaAP
0.567diaľnica_D33328 SGWaAP
0.576premávka75582 SGWaAP
0.577prístavný_most3479 SGWaAP
0.580estakáda4055 SGWaAP
0.589kilometrový_úsek2539 SGWaAP
0.589nadjazd6964 SGWaAP