Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľnica189527 SGWaAP
0.229autostráda3861 SGWaAP
0.318diaľničná14070 SGWaAP
0.333diaľničný12915 SGWaAP
0.388diaľnica_D121598 SGWaAP
0.398diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.416štvorprúdová2759 SGWaAP
0.431rýchlostná56209 SGWaAP
0.442obchvat35098 SGWaAP
0.448dvojprúdová1270 SGWaAP
0.456diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.456diaľničné2640 SGWaAP
0.467dvojprúdovka462 SGWaAP
0.478D125746 SGWaAP
0.490výpadovka3724 SGWaAP