Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.298obchvat35098 SGWaAP
0.323diaľnica_D121598 SGWaAP
0.398diaľnica189527 SGWaAP
0.401severný_obchvat3534 SGWaAP
0.420dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.451diaľničný12915 SGWaAP
0.462výpadovka3724 SGWaAP
0.463štvorprúdová2759 SGWaAP
0.467nultý_obchvat725 SGWaAP
0.482diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.483D125746 SGWaAP
0.488mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.493Prístavný_most2288 SGWaAP
0.497prístavný_most3479 SGWaAP
0.505kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.506juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP