Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.272diaľnica_D121598 SGWaAP
0.312diaľnica_D33328 SGWaAP
0.344tunel_Višňové2657 SGWaAP
0.369obchvat35098 SGWaAP
0.372severný_obchvat3534 SGWaAP
0.393D125746 SGWaAP
0.403diaľničný12915 SGWaAP
0.410Hričovský_podhradie1147 SGWaAP
0.456diaľnica189527 SGWaAP
0.460rýchlostná56209 SGWaAP
0.465hričovské_podhradie1096 SGWaAP
0.475kilometrový_úsek2539 SGWaAP
0.479mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.482diaľničný_obchvat3654 SGWaAP