Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľničný12915 SGWaAP
0.333diaľnica189527 SGWaAP
0.386diaľnica_D121598 SGWaAP
0.403diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.427diaľničná14070 SGWaAP
0.451diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.482autostráda3861 SGWaAP
0.484obchvat35098 SGWaAP
0.523rýchlostná56209 SGWaAP
0.526D125746 SGWaAP
0.530diaľničné2640 SGWaAP
0.540tunel_Sitina2283 SGWaAP
0.542severný_obchvat3534 SGWaAP
0.566štvorprúdová2759 SGWaAP
0.573tunel_Višňové2657 SGWaAP
0.578diaľnica_D33328 SGWaAP
0.581cestný43969 SGWaAP
0.591mýtny11070 SGWaAP
0.592železničná_trať32339 SGWaAP
0.600diaľničné_mýto482 SGWaAP
0.606estakáda4055 SGWaAP
0.607tunel120577 SGWaAP
0.607nultý_obchvat725 SGWaAP
0.611nadjazd6964 SGWaAP
0.613mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.615Prístavný_most2288 SGWaAP
0.616prístavný_most3479 SGWaAP
0.620kilometrový_úsek2539 SGWaAP
0.625cestný_ťah4145 SGWaAP
0.627desaťkilometrový599 SGWaAP
0.634viadukt5163 SGWaAP