Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľničný12915 SGWaAP
0.333diaľnica189527 SGWaAP
0.386diaľnica_D121598 SGWaAP
0.403diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.427diaľničná14070 SGWaAP
0.451diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.482autostráda3861 SGWaAP
0.484obchvat35098 SGWaAP
0.523rýchlostná56209 SGWaAP
0.526D125746 SGWaAP
0.530diaľničné2640 SGWaAP
0.540tunel_Sitina2283 SGWaAP
0.542severný_obchvat3534 SGWaAP
0.566štvorprúdová2759 SGWaAP
0.573tunel_Višňové2657 SGWaAP