Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000diaľničná14070 SGWaAP
0.318diaľnica189527 SGWaAP
0.427diaľničný12915 SGWaAP
0.457diaľničné2640 SGWaAP
0.486rýchlostná56209 SGWaAP
0.488diaľnica_D121598 SGWaAP
0.504Diaľničný695 SGWaAP
0.514diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.524autostráda3861 SGWaAP
0.540diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.562obchvat35098 SGWaAP
0.582cestná87361 SGWaAP
0.584národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.584D125746 SGWaAP
0.600diaľnica_D33328 SGWaAP
0.601štvorprúdová2759 SGWaAP
0.606železničná94011 SGWaAP
0.607dopravná169170 SGWaAP
0.612severný_obchvat3534 SGWaAP
0.614dvojprúdová1270 SGWaAP
0.622premávka75582 SGWaAP
0.623mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.640rýchlostné_obmedzenie769 SGWaAP
0.643železničná_trať32339 SGWaAP
0.648NDS22394 SGWaAP
0.650okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.653estakáda4055 SGWaAP
0.656čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.657železnica130887 SGWaAP