Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dezintegrácia2595 SGWaAP
0.499homogenizácia1904 SGWaAP
0.510rozpad67883 SGWaAP
0.511degradácia14311 SGWaAP
0.513fragmentácia3656 SGWaAP
0.521deštrukcia24245 SGWaAP
0.527destabilizácia5818 SGWaAP
0.553atomizácia1165 SGWaAP
0.574transformácia89498 SGWaAP
0.574rozštiepenie2573 SGWaAP
0.592asimilácia8842 SGWaAP
0.610štruktúrna5132 SGWaAP
0.614degenerácia11830 SGWaAP
0.621nestabilita20460 SGWaAP
0.624heterogénnosť731 SGWaAP
0.628diferenciácia17699 SGWaAP
0.634diskontinuita2337 SGWaAP
0.638rozkladný1655 SGWaAP
0.639postupná29228 SGWaAP