Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dezinformačný759 SGWaAP
0.452dezinformačná659 SGWaAP
0.493dezinformácia10385 SGWaAP
0.508propagandistický4609 SGWaAP
0.543štvavý587 SGWaAP
0.550mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.553konšpiračný4497 SGWaAP
0.576dezinformačná_kampaň775 SGWaAP
0.577demagogický1271 SGWaAP
0.581bulvárny7136 SGWaAP
0.584konšpiračné1386 SGWaAP
0.588spravodajský22952 SGWaAP
0.600mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.601propaganda58977 SGWaAP
0.625propagandistické1593 SGWaAP
0.626tendenčný2216 SGWaAP