Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dezinformačná659 SGWaAP
0.351propagandistická4384 SGWaAP
0.428konšpiračná2264 SGWaAP
0.452dezinformačný759 SGWaAP
0.480dezinformačná_kampaň775 SGWaAP
0.485dezinformácia10385 SGWaAP
0.489propaganda58977 SGWaAP
0.510demagogická1288 SGWaAP
0.530konšpirácia11891 SGWaAP
0.547ohováračská714 SGWaAP
0.551štvavá902 SGWaAP
0.552lživá2324 SGWaAP
0.565nenávistná4417 SGWaAP
0.568konšpiračná_teória10602 SGWaAP
0.584propagandistické1593 SGWaAP
0.596propagandistický4609 SGWaAP
0.605démonizácia795 SGWaAP
0.606sprisahanecká_teória615 SGWaAP