Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.101Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.116devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.127Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.413lesostep1241 SGWaAP
0.428Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.447hradný_vrch3792 SGWaAP
0.462považský_Inovec3953 SGWaAP
0.472Železný_studnička1431 SGWaAP
0.480železná_studnička2876 SGWaAP
0.482Karpaty58182 SGWaAP
0.484lužný_les7933 SGWaAP
0.487železná_studienka2001 SGWaAP
0.488Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.501záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.507Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.515hradný_kopec4093 SGWaAP
0.515Železný_studienka1130 SGWaAP
0.517Devín53324 SGWaAP
0.531Kamzík9707 SGWaAP
0.534Tribeč3261 SGWaAP
0.534kačín899 SGWaAP