Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.116devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.124Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.148Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.407lesostep1241 SGWaAP
0.440Malý_Karpaty1203 SGWaAP
0.463považský_Inovec3953 SGWaAP
0.470Karpaty58182 SGWaAP
0.474Považský_Inovec1348 SGWaAP
0.474hradný_vrch3792 SGWaAP
0.481záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.493Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.500dunajský_luh1082 SGWaAP
0.502Železný_studnička1431 SGWaAP
0.507Tribeč3261 SGWaAP
0.508lužný_les7933 SGWaAP
0.512železná_studnička2876 SGWaAP
0.513železná_studienka2001 SGWaAP
0.514pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.517Prírodný_rezervácia816 SGWaAP
0.520Pohronský_Inovec822 SGWaAP