Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000devínska15206 SGWaAP
0.044Devínsky17639 SGWaAP
0.306Lamač22763 SGWaAP
0.364záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.399ves276667 SGWaAP
0.408Petržalka146042 SGWaAP
0.427Karlova_ves23659 SGWaAP
0.433Jarovce11422 SGWaAP
0.442Dúbravka42289 SGWaAP
0.463Vrakuňa22843 SGWaAP
0.468podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.470Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.479Rusovce21239 SGWaAP
0.485Stupava35766 SGWaAP
0.493Vajnory22004 SGWaAP
0.496Ružinov79686 SGWaAP
0.497Trnávka12102 SGWaAP
0.498záhorská_ves4338 SGWaAP
0.509dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.515devínske_jazero598 SGWaAP
0.520Nový_Mesto57934 SGWaAP
0.521Rača63075 SGWaAP