Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.143osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.201sedemnáste_storočie2630 SGWaAP
0.226dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.270šestnáste_storočie2546 SGWaAP
0.363minulé_storočie89927 SGWaAP
0.391storočie797594 SGWaAP
0.396šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.420sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.445osemdesiaty34599 SGWaAP
0.447päťdesiaty26933 SGWaAP
0.477tridsiaty24247 SGWaAP
0.498deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.514medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.521štyridsiaty12133 SGWaAP
0.551novovek7749 SGWaAP