Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.135osemdesiaty34599 SGWaAP
0.160sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.191šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.274minulé_storočie89927 SGWaAP
0.274päťdesiaty26933 SGWaAP
0.363dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.441tridsiaty24247 SGWaAP
0.490štyridsiaty12133 SGWaAP
0.498devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.536prelom_milénium906 SGWaAP