Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000detviansky4187 SGWaAP
0.370podpoliansky1043 SGWaAP
0.440hriňovský679 SGWaAP
0.458brezniansky3693 SGWaAP
0.487Detva72557 SGWaAP
0.503myjavský4866 SGWaAP
0.512martinský26472 SGWaAP
0.513krupinský1660 SGWaAP
0.531detvianska3252 SGWaAP
0.535novobanský1020 SGWaAP
0.541zvolenský27354 SGWaAP
0.542žiarsky7735 SGWaAP
0.542bánovský2782 SGWaAP
0.549kokavský541 SGWaAP
0.551Podpoliansky1172 SGWaAP
0.553terchovský2879 SGWaAP
0.557poltársky677 SGWaAP
0.569novoveský1036 SGWaAP
0.570púchovský5352 SGWaAP
0.579klenovský1222 SGWaAP
0.580detva3993 SGWaAP
0.581prievidzský15522 SGWaAP
0.583bardejovský7386 SGWaAP