Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.201Detviansky_Huta728 SGWaAP
0.322Hrochoť6325 SGWaAP
0.341Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.353Hriňová18682 SGWaAP
0.370Šumiac6098 SGWaAP
0.373zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.377čierny_Balog12426 SGWaAP
0.389Valaský6279 SGWaAP
0.390Hontiansky_Moravce577 SGWaAP
0.391Kokava10371 SGWaAP
0.392Bzovík4398 SGWaAP
0.394Polomka9427 SGWaAP
0.410Rimavica7788 SGWaAP
0.412liptovská_Osada1736 SGWaAP