Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000determinizmus1926 SGWaAP
0.399evolucionizmus659 SGWaAP
0.409darvinizmus977 SGWaAP
0.435dialektický1881 SGWaAP
0.438materializmus9225 SGWaAP
0.453objektivizmus476 SGWaAP
0.456racionalizmus3906 SGWaAP
0.461kauzalita4248 SGWaAP
0.461empirizmus1104 SGWaAP
0.462utilitarizmus1208 SGWaAP
0.465príčinnosť1156 SGWaAP
0.483panteizmus873 SGWaAP
0.486teizmus1329 SGWaAP
0.488materialistický3326 SGWaAP
0.497determinovanosť446 SGWaAP
0.498agnosticizmus1002 SGWaAP
0.501dialektika4899 SGWaAP
0.502antropocentrizmus646 SGWaAP
0.504relativizmus5097 SGWaAP
0.505monizmus538 SGWaAP
0.506fatalizmus1371 SGWaAP
0.509kolektivizmus1831 SGWaAP