Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000detašovaný844 SGWaAP
0.533detašovaný_pracovisko5874 SGWaAP
0.587dislokované445 SGWaAP
0.589novozriadené781 SGWaAP
0.610novozriadená2132 SGWaAP
0.649zriadená41733 SGWaAP
0.668zriadené14873 SGWaAP
0.686Združený695 SGWaAP
0.688expozitúra3523 SGWaAP
0.689dislokovaná1233 SGWaAP
0.690výpočtové_stredisko1808 SGWaAP
0.697učilište16610 SGWaAP
0.697špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.699konzultačné2666 SGWaAP
0.706polytechnická2606 SGWaAP
0.708zriaďovať20226 SGWaAP
0.710metodické8569 SGWaAP
0.711výcvikové_stredisko2144 SGWaAP
0.721výučbové1255 SGWaAP
0.722všeobecnovzdelávacia1530 SGWaAP