Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000despotizmus1477 SGWaAP
0.384tyrania8888 SGWaAP
0.385absolutizmus2712 SGWaAP
0.389autokracia1058 SGWaAP
0.420absolutistická947 SGWaAP
0.441etatizmus1393 SGWaAP
0.453autoritárstvo1271 SGWaAP
0.457tyranstvo442 SGWaAP
0.474diktatúra24909 SGWaAP
0.483tyranská846 SGWaAP
0.484despota2502 SGWaAP
0.490militarizmus1490 SGWaAP
0.491totalitarizmus2624 SGWaAP
0.491náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.493autokrat1134 SGWaAP
0.496oportunizmus2274 SGWaAP
0.504diktátorstvo419 SGWaAP
0.504diktátorská1357 SGWaAP
0.509despotická1055 SGWaAP
0.509liberalizmus19638 SGWaAP
0.510absolutistický1107 SGWaAP
0.511imperializmus6287 SGWaAP
0.513egoizmus16497 SGWaAP
0.515dogmatizmus2038 SGWaAP
0.516konformizmus1169 SGWaAP