Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000despota2502 SGWaAP
0.242tyran14479 SGWaAP
0.384despotický1989 SGWaAP
0.393uzurpátor1094 SGWaAP
0.395autokrat1134 SGWaAP
0.444tyranský1469 SGWaAP
0.445samovládca781 SGWaAP
0.448diktátor26699 SGWaAP
0.461slaboch6255 SGWaAP
0.471sadista2713 SGWaAP
0.484despotizmus1477 SGWaAP
0.503diktátorský1622 SGWaAP
0.507vládca51375 SGWaAP
0.515mocnár1810 SGWaAP
0.517spupný1093 SGWaAP
0.523podliak4530 SGWaAP
0.529cynik3635 SGWaAP
0.529rebelant2049 SGWaAP
0.530panovačný2302 SGWaAP
0.530psychopat15417 SGWaAP
0.532vladár10193 SGWaAP
0.535vazal5116 SGWaAP
0.536intrigán1692 SGWaAP
0.540slabošský545 SGWaAP
0.541despotická1055 SGWaAP