Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000despocia408 SGWaAP
0.430autokracia1058 SGWaAP
0.463plutokracia553 SGWaAP
0.500diktatúra24909 SGWaAP
0.513absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.517absolutistická947 SGWaAP
0.521despotizmus1477 SGWaAP
0.525pseudodemokracia407 SGWaAP
0.543oligarchia6822 SGWaAP
0.557tyrania8888 SGWaAP
0.559autokratická662 SGWaAP
0.565vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.566neokolonializmus512 SGWaAP
0.567absolutistický1107 SGWaAP
0.577mocenská17357 SGWaAP
0.586diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.588samovláda809 SGWaAP
0.588anarchia10989 SGWaAP
0.597samoderžavie611 SGWaAP
0.600monarchistická588 SGWaAP