Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000desný658 SGWaAP
0.392strašný40279 SGWaAP
0.423príšerný8827 SGWaAP
0.425hrozný36748 SGWaAP
0.465strašlivý715 SGWaAP
0.475náramný978 SGWaAP
0.517divný20057 SGWaAP
0.547hnusný13448 SGWaAP
0.553desné423 SGWaAP
0.558ukrutný3462 SGWaAP
0.559hrúza1669 SGWaAP
0.559čudný34816 SGWaAP
0.568ošklivý892 SGWaAP
0.569hrôzostrašný7492 SGWaAP
0.579mátožný595 SGWaAP
0.593odporný18734 SGWaAP
0.596hromový1187 SGWaAP
0.598otrasný9255 SGWaAP
0.600desivý13179 SGWaAP
0.601trúchlivý583 SGWaAP
0.603hrôza674 SGWaAP
0.607bohovský1326 SGWaAP
0.616desná946 SGWaAP
0.619mučivý1786 SGWaAP