Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dermatovenerológia951 SGWaAP
0.344cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.363vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.372urológia3908 SGWaAP
0.391čeľustná_ortopédia467 SGWaAP
0.397rádiológia1924 SGWaAP
0.403gynekológia8387 SGWaAP
0.411ftizeológia935 SGWaAP
0.412dermatovenerologická857 SGWaAP
0.415pediatria5378 SGWaAP
0.415stomatológia4714 SGWaAP
0.416ortopédia4921 SGWaAP
0.417klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.425fyziatria1102 SGWaAP
0.435anestéziológia2085 SGWaAP
0.437radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.445kardiológia4412 SGWaAP