Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deputácia1477 SGWaAP
0.571uhorský_snem3548 SGWaAP
0.572stoličné741 SGWaAP
0.578superintendent2959 SGWaAP
0.583arciknieža1160 SGWaAP
0.590slúžny3204 SGWaAP
0.598krajinský_snem1302 SGWaAP
0.599miestodržiteľská945 SGWaAP
0.603Pešť9953 SGWaAP
0.611Uhorský_snem801 SGWaAP
0.622Šrobár3298 SGWaAP
0.627podžupan3090 SGWaAP
0.630komandant726 SGWaAP
0.630Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.632vrchnosť12910 SGWaAP
0.644hornouhorská581 SGWaAP
0.646richtár22876 SGWaAP