Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deptať2010 SGWaAP
0.314deprimovať2417 SGWaAP
0.333ubíjať6183 SGWaAP
0.390znechucovať2758 SGWaAP
0.408frustrovať2653 SGWaAP
0.417zdeptať1200 SGWaAP
0.450ponižovať12193 SGWaAP
0.494ubližovať28484 SGWaAP
0.500gniaviť2858 SGWaAP
0.502zahanbovať1341 SGWaAP
0.510tyranizovať1243 SGWaAP
0.514zraňovať7450 SGWaAP
0.515týrať13167 SGWaAP
0.520demoralizovať1050 SGWaAP
0.522skľučovať972 SGWaAP
0.523trýzniť3424 SGWaAP
0.530šikanovať7660 SGWaAP
0.538sekírovať855 SGWaAP
0.538zastrašovať5752 SGWaAP
0.543unavovať9460 SGWaAP
0.544znervózňovať7093 SGWaAP
0.546zožierať6705 SGWaAP
0.548zarmucovať2586 SGWaAP
0.550vyčerpávať10529 SGWaAP
0.553štvať18562 SGWaAP