Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deprimovať2417 SGWaAP
0.300ubíjať6183 SGWaAP
0.312frustrovať2653 SGWaAP
0.314deptať2010 SGWaAP
0.354znechucovať2758 SGWaAP
0.397skľučovať972 SGWaAP
0.446unavovať9460 SGWaAP
0.449znervózňovať7093 SGWaAP
0.460iritovať8660 SGWaAP
0.486desiť24121 SGWaAP
0.496štvať18562 SGWaAP
0.500demotivovať2954 SGWaAP
0.512znechutiť11358 SGWaAP
0.513zarmucovať2586 SGWaAP
0.526rozladiť4329 SGWaAP
0.527zdeptať1200 SGWaAP
0.529zožierať6705 SGWaAP
0.531škrieť4618 SGWaAP
0.545otravovať29274 SGWaAP
0.548deprimujúce1621 SGWaAP
0.550vyčerpávať10529 SGWaAP
0.569stresovať9774 SGWaAP
0.577zraňovať7450 SGWaAP