Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000depresívne2919 SGWaAP
0.402depresívne2490 SGWaAP
0.412pochmúrne2874 SGWaAP
0.440deprimujúco624 SGWaAP
0.461depresívny11242 SGWaAP
0.486depresívna7386 SGWaAP
0.495melancholicky1298 SGWaAP
0.521ponuro920 SGWaAP
0.558strašidelne3456 SGWaAP
0.576depresívna_nálada2027 SGWaAP
0.577nudne5321 SGWaAP
0.583fádne2481 SGWaAP
0.584pochmúrna9574 SGWaAP
0.585mdlo1829 SGWaAP
0.590deprimujúce1621 SGWaAP
0.590sentimentálne1441 SGWaAP
0.594rušivo6334 SGWaAP
0.596odpudivo777 SGWaAP
0.597pesimisticky2770 SGWaAP
0.598ponurá4273 SGWaAP
0.600morbídne1556 SGWaAP
0.600choro959 SGWaAP