Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.276deportácia13952 SGWaAP
0.442židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.487vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.523ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.524okupácia28497 SGWaAP
0.536nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.541holokaust40944 SGWaAP
0.552viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.560genocída_Armén656 SGWaAP
0.561koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.562represálie4171 SGWaAP
0.563arizácia3056 SGWaAP
0.563sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.564nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.564Tiso32737 SGWaAP
0.567nacista32919 SGWaAP
0.571nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.575perzekúcia7796 SGWaAP