Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deportácia13952 SGWaAP
0.276deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.430židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.446perzekúcia7796 SGWaAP
0.453vysťahovanie10145 SGWaAP
0.461deportovať5456 SGWaAP
0.467vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.470represálie4171 SGWaAP
0.478koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.498internácia1287 SGWaAP
0.508okupácia28497 SGWaAP
0.516nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.521Žid151777 SGWaAP
0.530pogrom4103 SGWaAP
0.533genocída23098 SGWaAP
0.534odsun9874 SGWaAP