Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demotivovať2954 SGWaAP
0.430znechucovať2758 SGWaAP
0.461frustrovať2653 SGWaAP
0.500deprimovať2417 SGWaAP
0.518nemotivovať3083 SGWaAP
0.531znechutiť11358 SGWaAP
0.563ubíjať6183 SGWaAP
0.571odradzovať1225 SGWaAP
0.576deptať2010 SGWaAP
0.577motivovať102424 SGWaAP
0.582odrádzať19392 SGWaAP
0.600odradiť45631 SGWaAP
0.602demotivácia1451 SGWaAP
0.611znevýhodňovať4717 SGWaAP
0.616demoralizovať1050 SGWaAP
0.619zneistiť4319 SGWaAP
0.630znevýhodniť1961 SGWaAP
0.648diskriminovať8662 SGWaAP
0.653zdeptať1200 SGWaAP
0.663iritovať8660 SGWaAP
0.669neznechutiť1213 SGWaAP
0.669šikanovať7660 SGWaAP