Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizovať841 SGWaAP
0.541reformovať7458 SGWaAP
0.553decentralizovať1066 SGWaAP
0.557emancipovať964 SGWaAP
0.571demokratizácia9510 SGWaAP
0.599globalizovať1053 SGWaAP
0.637zreformovať3680 SGWaAP
0.646monopolizovať553 SGWaAP
0.654civilizovať486 SGWaAP
0.657obrodiť1108 SGWaAP
0.658radikalizovať2303 SGWaAP
0.662centralizovať2241 SGWaAP
0.674mocensky2589 SGWaAP
0.675modernizovať14253 SGWaAP
0.679autokratická662 SGWaAP
0.684reorganizovať2011 SGWaAP
0.685racionalizovať2402 SGWaAP
0.689europeizácia736 SGWaAP
0.692autokracia1058 SGWaAP