Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizmus1136 SGWaAP
0.414liberalizmus19638 SGWaAP
0.446internacionalizmus2044 SGWaAP
0.449oportunizmus2274 SGWaAP
0.449konzervativizmus7677 SGWaAP
0.451antikomunizmus1458 SGWaAP
0.470kolektivizmus1831 SGWaAP
0.475etatizmus1393 SGWaAP
0.485kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.488marxizmus13099 SGWaAP
0.490idealizmus5687 SGWaAP
0.492humanizmus17405 SGWaAP
0.498proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.498nacionalizmus26046 SGWaAP
0.502národovectvo952 SGWaAP
0.504boľševizmus3476 SGWaAP
0.510kriticizmus766 SGWaAP
0.510pluralizmus5010 SGWaAP
0.511voluntarizmus681 SGWaAP
0.517anarchizmus1903 SGWaAP
0.517despotizmus1477 SGWaAP
0.519utilitarizmus1208 SGWaAP
0.522parlamentarizmus2058 SGWaAP