Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.300obrodný_proces1904 SGWaAP
0.346demokratizácia9510 SGWaAP
0.354demokratizačná954 SGWaAP
0.430demokratizačný592 SGWaAP
0.508Pražský_jar3653 SGWaAP
0.531autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.534kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.538komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.543komunistický_režim23926 SGWaAP
0.547perestrojka3683 SGWaAP
0.548národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.551sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.560federalizácia2617 SGWaAP
0.561totalitný_režim13057 SGWaAP
0.565zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.566komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.569glasnosť1022 SGWaAP
0.573puč8936 SGWaAP
0.575komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.580revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.583diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.583reformné_úsilie932 SGWaAP
0.593okupácia28497 SGWaAP