Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizačný592 SGWaAP
0.430demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.477demokratizačná954 SGWaAP
0.494demokratizácia9510 SGWaAP
0.495reformný15390 SGWaAP
0.557emancipačný1154 SGWaAP
0.566politický357480 SGWaAP
0.585demokratický64512 SGWaAP
0.593proreformný769 SGWaAP
0.596obrodný_proces1904 SGWaAP
0.597antidemokratický434 SGWaAP
0.612autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.626kontrarevolučný579 SGWaAP
0.627europeizácia736 SGWaAP
0.632integračný12211 SGWaAP
0.632reformné_úsilie932 SGWaAP
0.637pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.641glasnosť1022 SGWaAP
0.644pluralistický425 SGWaAP
0.649represívny3844 SGWaAP
0.651národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP