Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizačná954 SGWaAP
0.354demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.411demokratizácia9510 SGWaAP
0.477demokratizačný592 SGWaAP
0.501obrodný_proces1904 SGWaAP
0.551kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.564reformná7895 SGWaAP
0.573antikomunistická987 SGWaAP
0.575glasnosť1022 SGWaAP
0.578perestrojka3683 SGWaAP
0.578emancipačná953 SGWaAP
0.581federalizácia2617 SGWaAP
0.600protikomunistická1082 SGWaAP
0.601reformný15390 SGWaAP
0.605prodemokratická632 SGWaAP
0.610Pražský_jar3653 SGWaAP
0.612národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.616vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.617zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.620štátotvorná1068 SGWaAP
0.620prozápadná2030 SGWaAP
0.628štátoprávna1611 SGWaAP
0.629europeizácia736 SGWaAP