Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratizácia9510 SGWaAP
0.346demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.411demokratizačná954 SGWaAP
0.489europeizácia736 SGWaAP
0.494demokratizačný592 SGWaAP
0.507pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.522federalizácia2617 SGWaAP
0.526nastolenie12751 SGWaAP
0.527pluralizmus5010 SGWaAP
0.545emancipácia7999 SGWaAP
0.549demokracia263683 SGWaAP
0.550obrodný_proces1904 SGWaAP
0.554demokratický64512 SGWaAP
0.558diktatúra24909 SGWaAP
0.561demokratická111670 SGWaAP
0.562pluralitná2549 SGWaAP
0.568humanizácia4129 SGWaAP
0.568autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.571demokratizovať841 SGWaAP
0.572glasnosť1022 SGWaAP
0.577reforma263204 SGWaAP
0.579národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.581diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.587sekularizácia3910 SGWaAP