Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.426demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.477junta2637 SGWaAP
0.514chunta1359 SGWaAP
0.516demokratická111670 SGWaAP
0.546diktatúra24909 SGWaAP
0.546nelegitímna1101 SGWaAP
0.549vojenská_junta1584 SGWaAP
0.552demokraticky9268 SGWaAP
0.560demokratický64512 SGWaAP
0.560diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.563vláda1939938 SGWaAP
0.564vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.565pravicová39813 SGWaAP
0.569opozícia198096 SGWaAP
0.572štátostrana2088 SGWaAP
0.573diktátorská1357 SGWaAP
0.578prozápadná2030 SGWaAP
0.579autoritárska1652 SGWaAP
0.580vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.585demokracia263683 SGWaAP