Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokraticky9268 SGWaAP
0.455totalitne580 SGWaAP
0.504mocensky2589 SGWaAP
0.523demokratický64512 SGWaAP
0.530socialisticky1950 SGWaAP
0.549demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.550politicky59897 SGWaAP
0.552demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.576demokraticky1164 SGWaAP
0.579stranícky1835 SGWaAP
0.583legitímne5475 SGWaAP
0.590komunisticky1315 SGWaAP
0.594demokratické26181 SGWaAP
0.596demokratická111670 SGWaAP
0.598slobodne61350 SGWaAP
0.599kapitalisticky718 SGWaAP
0.601civilizovane1118 SGWaAP
0.603liberálne3338 SGWaAP
0.605ideologicky8080 SGWaAP
0.607zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.608pravicovo2617 SGWaAP
0.609demokrat45238 SGWaAP