Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratickosť1178 SGWaAP
0.450legitimita14045 SGWaAP
0.458legitímnosť2535 SGWaAP
0.483principiálnosť950 SGWaAP
0.497apolitickosť890 SGWaAP
0.535straníckosť1016 SGWaAP
0.537nadstraníckosť591 SGWaAP
0.542pluralizmus5010 SGWaAP
0.553nestrannosť8322 SGWaAP
0.557demokratický64512 SGWaAP
0.564demokracia263683 SGWaAP
0.573pokrokovosť601 SGWaAP
0.574objektivita16143 SGWaAP
0.577pluralita10590 SGWaAP
0.579zásadovosť1839 SGWaAP
0.581demokratizmus1136 SGWaAP
0.581zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.584pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.594zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.595objektívnosť9264 SGWaAP
0.598demokratická111670 SGWaAP
0.599reprezentatívnosť2256 SGWaAP