Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratický64512 SGWaAP
0.336demokratická111670 SGWaAP
0.359demokracia263683 SGWaAP
0.412totalitný9859 SGWaAP
0.417demokratické26181 SGWaAP
0.425pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.428liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.432zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.482parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.485politický357480 SGWaAP
0.494pluralitný2288 SGWaAP
0.503antidemokratický434 SGWaAP
0.505autoritársky2625 SGWaAP
0.523demokraticky9268 SGWaAP
0.523pluralizmus5010 SGWaAP
0.523pluralitná2549 SGWaAP
0.526demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.534sekulárny6815 SGWaAP
0.536autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.541legitimita14045 SGWaAP
0.542liberálny25259 SGWaAP
0.543diktátorský1622 SGWaAP
0.550socialistický34296 SGWaAP
0.550demokrat45238 SGWaAP
0.551centralistický969 SGWaAP
0.554demokratizácia9510 SGWaAP
0.554autokratický1880 SGWaAP
0.557demokratickosť1178 SGWaAP
0.557autoritatívny8407 SGWaAP
0.558kapitalistický11913 SGWaAP
0.558ľudovodemokratický746 SGWaAP
0.560demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.563autokracia1058 SGWaAP
0.566liberalizmus19638 SGWaAP
0.574federalizmus1056 SGWaAP
0.575prozápadný1558 SGWaAP
0.575postkomunistický3543 SGWaAP
0.577diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.578federatívny1397 SGWaAP
0.578demokratizmus1136 SGWaAP
0.582komunistický36634 SGWaAP
0.583diktatúra24909 SGWaAP
0.585demokratizačný592 SGWaAP
0.586monarchistický541 SGWaAP